PINHANDICRAFTS.COM 

แรงบันดาล พิณแฮนดี้คร๊าฟ

 ร้านพิณแฮนดี้คร๊าฟ (ครูพิณ) เกิดจากความต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะหัตกรรม ที่เล่าเรียนมาให้กับเยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสที่เขามาขอเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัว ปัจจุบันผู้ด้วยโอกาสและคนพิการที่มาเรียนกับครูพิณ ขอสมัครเป็นสมาชิกของร้านครูพิณจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยกันทำงานประดิษฐ์ พวกเราช่วยกันผลิตงานศิลปะ เป็นพวงมาลัยคริสตัลโมด้า และงานฝีมืออื่นๆ ขายหารายได้เสริม

 รายได้ส่วนหนึ่ง ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าฝีมือที่น้องๆ และคุณป้านำไปจุนเจือครอบครัว พวกเรามีความหวังในการสนับสนุนจากท่านๆ จึงช่วยกันออกแบบสินค้า ใหม่ มี ความแปลกแตกต่าง และ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเปิดเว็บไซค์ ขายทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บเพจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของใจอาสา  www.jairsa.com

 ทุกคนมีความหวังเริ่มจาการให้สร้างโอกาสตัวเองให้ความรักกับคนรอบด้านและจะได้มิตรภาพจากคนในสังคม ขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่มอบให้กัน ทุกสิ่งที่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเสมอ ส่งความสุขให้คนที่คุณรัก ส่งความปรารถให้กับสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยใจ ของพวกเราค่ะ

 ร้านพิณแฮนดี้คร๊าฟ...Copyright (c) 2018 by Natthanee Call 0629459226